Asute arhiveeritud lehel. Mine värske Arvamusfestivali lehele.
Tagasi kava juurde

Turvalisusakadeemia

Mida igaüks meist saab ära teha selleks, et minu kogukonnas, minu-sinu-meie lähedastel inimestel oleks turvaline elada? Mida ma võiksin teada ja osata riskide märkamiseks ja koostööks? Miks ja kuidas tõsta kaaskodanike turvalisusteadlikkust /-haritust?

Kas märkame, näeme turvalisusega seotud probleeme, valukohti enda ümber? Kellega koos on tark tegu nende lahendamistega tegeleda - keda, miks, millal, kuidas kaasata? Milliseid töötajaid ja vabatahtlikke me vajame? Kas, mida ja miks planeerida turvalisuse valdkonna teemadest haridusasutuste arengukavadesse, õppekavadesse? Kui oluline Sisekaitseakadeemia roll noorte teadlikkuse kasvatamisel siseturvalisuse valdkonna probleemide lahendamise võtmes?

Turvalisusakadeemia arutelude lähteallikateks on ka Siseturvalisuse arengukava 2015-20 ühised eesmärgid elude kaitsel, elukestva õppe ja generatsioonide juhtimise tarkus ning projekti „Huvitav kool“ põhimõtted ehk kuidas erinevate põlvkondade turvalisusalast koostööd tulemuslikult „käima tõmmata“.

Turvalisusakadeemiat korraldavad Sisekaitseakadeemia, Haridus- ja Teadusministeerium ning Eesti Sotsioloogide Liit.

Detailid

Kuupäev: 14.08.2015
Kellaaeg: 17:00-18:30
Ürituse lava: Riskide ühiskond ja kogukondade turvalisus
Moderaator: Priit Männik, Merle Tammela (SKAst, sisekaitselise eelkoolituse eestvedajad) ja Irene Käosaar (HTM üldharidusosakonna juhataja)
Osalejad: Alustab Katri Raik (SKA rektor), jätkavad kõik huvilised kohapeal. Registreeruda saab kuni Arvamusfestivalini e-posti teel merle.tammela@gmail.com ja kohapeal! Esimesed registreerunud ettepanekute esitajad ja kõnelejad: Triin Roosvee, Andres Mumma, Marten Rohelpuu, Jane Ilves, Aare Kasemets.